TKK arkkitehtuuri laitos - department of architecture LAITOKSEN ESITTELY
 
laitoksen esittely perinne ja tulevaisuus arkkitehtuuri ammattina jatkokoulutus Wickberg
ETUSIVU
 
AJANKOHTAISTA
YHTEYSTIEDOT
LAITOKSEN ESITTELY
OPISKELU ARKKITEHTUURIN LAITOKSELLA
 
KOULUTUSOHJELMAT JA PROFESSUURIT
LUKUJÄRJESTYKSET JA KOULUTUSNEUVOSTO
OPINTO-OPAS
JATKO-OPISKELU
TUTKIMUS
KIRJASTO
ARKKITEHTUURILINKIT
HAKU-INFO
 
IN ENGLISH

JATKOKOULUTUS

Arkkitehtuurin laitoksessa voi suorittaa akateemisena jatkotutkintona tekniikan lisensiaatin (TkL), tekniikan tohtorin (TkT) sekä filosofian tohtorin (FT) tutkinnon.

Jatko-opiskeluoikeus tekniikan lisensiaatin ja tekniikan tohtorin tutkintoa varten voidaan myöntää henkilölle, joka on suorittanut arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkinnon. Sellaiselle hakijalle, joka on suorittanut muun alan ylemmän korkeakoulututkinnon tai vastaavantasoisen suomalaisen tai ulkomaisen tutkinnon, joka antaa riittävät tiedot ja valmiudet arkkitehtuurin jatko-opintoihin, voidaan myöntää jatko-opiskeluoikeus filosofian tohtorin tutkintoa varten.

Arkkitehtuurin laitos tarjoaa rajoitetun määrän omia opintojaksoja jatko-opiskelijoille sekä jatkokoulutusyhteistyötä muiden koti- ja ulkomaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Haku jatko-opiskelijaksi tapahtuu anomalla opiskeluoikeutta osaston jatkokoulutustoimikunnan kautta. Vaadittavat asiakirjat ovat:

  • hakulomake
    alustava tutkimussuunnitelma

Lisäksi vaaditaan, että hakija on ennakkoon keskustellut tutkimushankkeestaan ainakin tulevan pääaineen professorinsa kanssa.

Lisätietoa:

 

 

 

12.03.2009 Teknillinen Korkeakoulu, Arkkitehtiosasto | sivuston ylläpito - webadministrator